Board logo

标题: 维多利亚日韩货代购欢迎大家光顾 [打印本页]

作者: ValentineWang    时间: 2016-9-4 12:59     标题: 维多利亚日韩货代购欢迎大家光顾

多伦多实体店发货,最快可一周到货~~现开学大酬宾 美瞳面膜有特价哦~~~~~~~~欢迎大家来唠嗑~~~免税包邮 欢迎微信来咨询~~~~fashionstyleAAAAA
作者: ValentineWang    时间: 2016-9-10 11:00

价格均比温哥华便宜哦~~~~还免邮免税
欢迎光临 论坛首页 (http://www.victoriabbs.com/bbs/) Powered by Discuz! 6.0.0